You can now register .box domains via the ENS app!
Learn More

Đặt tên phi tập trung cho ví, trang web, và nhiều hơn nữa

Get your nameLearn more
Khởi động app

Your Web3 Username

No more sandboxed usernames. Own your username, store an avatar and other profile data, and use it across services.

0x98...674
nick.eth

ENS là tiêu chuẩn đặt tên dựa trên blockchain được sử dụng rộng rãi nhất

2.14m Tên miền

0 Tích hợp

800k Chủ sở hữu

Một Tên Miền Cho Mọi Loại Tiền Điện Tử Bạn Sở Hữu

Không cần phải chép và dán những địa chỉ dài dòng nữa. Dùng ENS để lưu trữ tất địa chỉ và thực hành thanh toán với mọi loại tiền điện tử

wallet
arbbasebtcethopsolarbbasebtcethopsolarbbasebtcethopsol
Learn more

Trang web Phân tán

Thiết lập trang web phân tán chống kiểm duyệt với ENS. Tải trang web của bạn lên IPFS trong mục Quản lý và truy cập vào nó với tên miền ENS của bạn

website
Xem thêm

Dùng tên miền truyền thống

Hậu tố đặc trưng của ENS là .ETH, với những toàn bộ đặc tính an toàn của blockchain Ethereum

Bạn cũng có thể dùng ENS với những tên miền DNS bạn đang sỡ hữu. ENS hỗ trợ rất nhiều tên miền bao gồm:

 • .com
 • .org
 • .io
 • .app
 • .xyz
 • .art
 • Xem thêm

  Names “offchain”

  ENS supports names that exist outside the blockchain via CCIP read. You can permissionlessly import your DNS domains, distribute subnames, store records and much more for free.

  offchain illustration

  Hệ sinh thái ENS

  wallet svg

  Xem thêm +

  app svg
  Ứng dụng

  Xem thêm +

  browser svg
  Trình duyệt

  Xem thêm +

  Tham gia

  subscribe

  Đăng ký nhận mail thông báo

  Đăng ký
  community

  Tham gia cộng đồng Discord

  Tham gia Discord
  forums

  Thảo luận trên diễn đàn của chúng tôi

  Thảo luận
  documentation

  Đọc tài liệu của chúng tôi

  Đọc tài liệu

  Get Support

  supportEmail

  Email the support team

  Email
  supportDiscord

  #create-a-ticket in Discord

  Go to Discord
  XXBlogBlogGitHubGitHub
  press@ens.domainsBug BountyMedia Kit